Hanne Nielsen Hilde Svalheim Astrid Nondal

Sammenstilling, Nielsen/Svalheim/Nondal 2014

Sammenstilling, Nielsen/Svalheim/Nondal 2014

Ålesund Kunstforening, Haugesund Kunstforening, Kunstbanken Hamar, Trafo Kunsthall Asker 2014 - 2016

Vi har kjent hverandre lenge og har en felles interesse og lidenskap for maleriet, dette mediet har vi vært ganske trofaste mot i nærmere 30 år. 

Maleriet er fleksibelt og villig til å følge den enkeltes kunstners ønsker og utprøvninger; kunsthistorien viser dette. Vi har alle tre til tider jobbet tett opp mot nettopp denne historien, både i forhold til tema, genre og enkelte kunstneres verk. Dette er kanskje typisk for vår generasjon, men egentlig også typisk for kunstnere gjennom historien. Denne samtalen kan være veldig direkte eller mer distansert. I denne utstillingen har vi vist maleri hvor samtalen med kunsthistorien fortsettes.

Vår erfaring fra disse felles utstillingene er at svært forskjellige bilder kan henge sammen og utgjøre en helhet. Hvert enkelt bilde kan endre sitt uttrykk en god del etter sammenhengen det henger i. Det tåler likevel forbausende stor motstand fra omgivelsene uten å miste sitt eget liv, vesen og uttrykk. Hvert bilde er fortsatt seg selv og sin egen sluttede enhet. 

Utstillingen som omfatter ca 30 malerier, håper vi viser hvor variert og mangesidig det figurative maleri kan være: Fra det realistiske og ekspressive til det ornamentale og stiliserte, men også fabulerende, drømmende og sensuelt. 

Hvert uatstillingssted ble supplert med nye malerier og på Kunsthall Trafo, som var det siste utstillingsstedet i denne serien, var de fleste arbeidene nye.