Alltid 120x165 cm olje på lerret

Alltid 120x165 cm olje på lerret


 Øverst 90x110 cm olje på lerret

Øverst 90x110 cm olje på lerret

 Omkring 90x110 cm olje på lerret

Omkring 90x110 cm olje på lerret


 Før eller siden 90x110 cm olje på lerret

Før eller siden 90x110 cm olje på lerret


 Nærmest 90x110 cm olje på lerret

Nærmest 90x110 cm olje på lerret

 Tenke 90x110 cm olje på lerret

Tenke 90x110 cm olje på lerret


 Skimte 90x110 cm olje på lerret

Skimte 90x110 cm olje på lerret


 En dag I 52x63 cm olje på lerret

En dag I 52x63 cm olje på lerret


 En dag II 52x63 cm olje på lerret

En dag II 52x63 cm olje på lerret


 En dag III 52x63 cm olje på lerret

En dag III 52x63 cm olje på lerret

 Utover 120x165 cm olje på lerret

Utover 120x165 cm olje på lerret


 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate


 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

 Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

IMG_3438.jpg
IMG_3443.jpg
 Alltid 120x165 cm olje på lerret
 Øverst 90x110 cm olje på lerret
 Omkring 90x110 cm olje på lerret
 Før eller siden 90x110 cm olje på lerret
 Nærmest 90x110 cm olje på lerret
 Tenke 90x110 cm olje på lerret
 Skimte 90x110 cm olje på lerret
 En dag I 52x63 cm olje på lerret
 En dag II 52x63 cm olje på lerret
 En dag III 52x63 cm olje på lerret
 Utover 120x165 cm olje på lerret
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
 Skogskisse 20x25 cm olje på plate
IMG_3438.jpg
IMG_3443.jpg

Alltid 120x165 cm olje på lerret


Øverst 90x110 cm olje på lerret

Omkring 90x110 cm olje på lerret


Før eller siden 90x110 cm olje på lerret


Nærmest 90x110 cm olje på lerret

Tenke 90x110 cm olje på lerret


Skimte 90x110 cm olje på lerret


En dag I 52x63 cm olje på lerret


En dag II 52x63 cm olje på lerret


En dag III 52x63 cm olje på lerret

Utover 120x165 cm olje på lerret


Skogskisse 20x25 cm olje på plate


Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

Skogskisse 20x25 cm olje på plate

show thumbnails