Lyst fjell 94x120 cm 2017

Lyst fjell 94x120 cm 2017

 Lenger bort 115x145 cm 2017

Lenger bort 115x145 cm 2017

 Endevendt 145x115cm opl 2017

Endevendt 145x115cm opl 2017

 Omkalfatring 145x115 cm 2016

Omkalfatring 145x115 cm 2016

 Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

 Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

 Lyst fjell 94x120 cm 2017
 Lenger bort 115x145 cm 2017
 Endevendt 145x115cm opl 2017
 Omkalfatring 145x115 cm 2016
 Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012
 Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

Lyst fjell 94x120 cm 2017

Lenger bort 115x145 cm 2017

Endevendt 145x115cm opl 2017

Omkalfatring 145x115 cm 2016

Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

Tilhold 18x21x14cm kjuke, kartong, tegning 2012

show thumbnails